Visie

Om een gezonde leef- en werkomgeving te creŰren zijn de volgende aandachtsgebieden van belang:

Gezonde gebouwen

Starre Advies heeft als uitgangspunt het ontwerpen van gezonde gebouwen, voorzien van een duurzame en energiezuinige installatie. Naast een comfortabel klimaatsysteem zijn hierbij ook een optimale daglichttoetreding en kunstverlichting van belang.

Duurzaam

Duurzaam en energiezuinig zijn kerneigenschappen van door ons ontworpen technische voorzieningen voor gebruikers van gebouwen. Het zo goed mogelijk invullen van deze doelstelling lukt alleen in een uitstekende samenwerking met de betrokken opdrachtgever, gebruiker, architect en constructeur.

Energiezuinig

Een primair uitgangspunt voor gebouwen van deze tijd. Fossiele brandstoffen zijn eindig; daarom is overschakelen op duurzame energie noodzakelijk om toekomstige generaties hetzelfde comfort te kunnen bieden als wij nu genieten. Starre Advies wil de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen zoveel mogelijk bevorderen.

Kosten

De hoogte van de eenmalige investering voor de technische voorzieningen in gebouwen moet direct samenhangen met de terugkerende exploitatiekosten. Tevens wordt meegewogen de mate waarin dat gebouw gezond en aangenaam wordt beleefd. Wij stellen ons ten doel, naast kosten, ook de aspecten "tevreden gebruikers" en "weinig ziekteverzuim" te betrekken bij het beoordelen van alternatieven.

Ge´ntegreerd ontwerpen

Ge´ntegreerd en duurzaam ontwerpen is een vereiste om het gebouw, de technische voorzieningen en het gebruik, optimaal op elkaar af te kunnen stemmen.