Toepassing

De toepassing en het gebruik van duurzame energie en duurzame concepten raken ingeburgerd. Starre Advies werkt, als het gaat om duurzame energie, bij voorkeur vanuit een conceptgedachte. Het is veel lastiger om de toepassing van duurzame energie aan een reeds gemaakt ontwerp op te leggen. Wij promoten daarom de integratie in een totaalplan. Dit biedt duidelijke meerwaarden voor bouwfysica, thermisch comfort en binnenmilieu.

Energie Prestatie CoŽfficiŽnt

De Energie Prestatie CoŽfficiŽnt (EPC) is een maat voor de 'energiezuinigheid' van woningen en andere gebouwen. In de toekomst streeft de overheid naar een steeds lagere EPC. Projecten van Starre Advies laten zien dat een EPC in woonomgevingen van minder dan 0,6 mogelijk is door beschikbare en beproefde technieken slim in te zetten.

  • Warmtepompen
  • PV-panelen
  • Zonnewarmte
  • Windenergie
  • Tweede huidgevels & klimaatgevels
  • Energiepalen
  • Betonkernactivering
  • Klimaatvloeren